Paneler for støyskjermer og gjerde

Søyler og paneler i betong til støyskjerming og gjerde - et vedlikeholdsfritt produkt. Kan også brukes til carport, redskapsskur, hagestue o.l.
Hvert panel er 175cm langt og 29,5cm høyt. De produseres i to ulike utgaver: trestuktur på en eller begge sider, samt skiferstruktur på en eller begge sider. Høyden på søylene tilpasses ditt prosjekt, og kan leveres med fotplate eller klart til støping i bakken.

Støyskjerm er et viktig tiltak for å redusere støybelastning ved veganlegg, industri- og boligområder. En god støyskjerm bør være minimum 15kg/m2 og helt tett. Våre paneler er over 90kg/m2! 

Montering er lett: Grav hull til søylene - støp de fast med betong og rett av. Tre så paneler mellom søylene. 

Kontakt oss for et tilbud til ditt prosjekt.