ReCon støttemur

ReCon støttemur er et unikt produkt i Norge og produseres på lisens av SkudeStein AS.

Vi er Norges ledende produsent av Recon Støttemur. ReCon er et velutviklet og grundig dokumentert produkt for bruk til støttemurer.
Støttemuren blir satt sammen av store betongblokker (635 – 1900 kg pr. blokk) og er svært enkelt å mure med..

Blokkene blir heist på plass direkte fra for eksempel gravemaskin eller kranbil, og er et unikt og meget godt alternativ til f. eks naturstein. Blokkene stables direkte oppå komprimert masse.

Designet av produktet er unikt og gjør at støttemuren tilfredsstiller de aller fleste krav og egenskapene er meget grundig dokumentert. Her kan du bygge opp til 6m uten jordarmering.

Dette gjør at vi kan garantere entreprenør og sluttbruker en funksjonell støttemur med bedre egenskaper enn for eksempel en tilsvarende mur av naturstein.

ReCon’s unike design gjør at støttemuren er mye raskere å montere enn andre kjente løsninger eller naturstein. Dette gir store innsparinger i monteringskostnadene.

  • Dimensjoner: med standard overflate på bxh 120x40cm er installasjon av blokkene enkel, og kan med fordel benyttes som et alternativ til andre typer støttemurer, som for eksempel småblokker naturstein eller plasstøpt. Med en rekke typer tilpasningblokker, hjørneblokker og endeblokker kan muren bygges til å passe hvor som helst. 
  • Hurtig installasjon: Recon støttemur er raskere å montere enn andre kjente løsninger, og dette gir besparelse på installasjonskostnader og tidsforbruk. Blokkene monteres uten bruk av mørtel, og kan plasseres direkte på komprimert masse. 
  • Høy gravitasjonsmur: Den massive størrelsen og vekten på blokken gir muligheter for å bygge høyere støttemur uten jordarmering sammenlignet med mindre blokker fra konkurrentene. Dette gir sparte kostnader mhp. utgraving og masseutskifting. 
  • Gjennomprøvd system: Blokkens moduloppbygning innfrir de mest krevende krav, og er grundig dokumentert. Dette garanterer entreprenører og sluttkunder en funksjonell støttemur med bedre egenskaper enn en tilsvarende mur i naturstein.
  • Svingradius: Ca 4,5m (avhengig av murhøyden)
  • Recon støttemur har en innebygd helningsgrad på 3,6 grader som følge av den unike låsemekanismen

3D visualisering

Det er enkelt å finne ut hvilke steiner du trenger til ditt prosjekt ved hjelp av vår Design & Konstruksjonsmanual. Men hvis du ønsker så kan vi tegne murer i 3D slik at du får et riktig inntrykk før bestilling. Underveis i prosessen kan du melde inn endringer på lengde, høyde eller annet, så reviderer vi til du blir fornøyd

Vi har rimelige transportavtaler til hele landet, både med bil og båt! Alle produkter lagerføres og kan leveres på kort varsel!

Vi er stolte av våre tradisjoner og av å kunne tilby en produktserie som gir merverdi for våre kunder,
rådgivende ingeniører og entreprenører.

Uansett hva en ReCon støttemur skal vektlegge; størrelse og det estetiske utseendet, styrken i den våtstøpte, luftinnførte betongen, den ekstra store høyden som er  mulig med gravitasjonssmurene eller den effektive konstruksjonen som våre produkter muliggjør, er det alltid vårt mål å løse utfordringene på byggeplassen og å skape merverdi.