Nyheter

Miljøsatsing

15 Mar, 2023

img

Vi har bare en jordklode, og alle må bidra til et godt miljø

SkudeStein AS jobber aktivt med å redusere utslipp til miljø. Vi har erstattet 90% av betongproduksjonen til miljøsement for å redusere Co2 utslipp. Produksjonsanlegget har flerkamrede sedimenteringsanlegg som skiller sementholdig slam ut fra vannet. Vi jobber aktivt for at all slam og vann skal tilbake i produksjonen. 

Målet vårt er å ikke forurense, men bidra til et bedre miljø ved null utslipp av miljøskadelige produkter og å følge de lover og forskrifter som gjelder miljø.

Visste du at Betong absorberer Co2?
Dette skjer gjennom en kjemisk reaksjon mellom betong og karbondioksid. 
Så mye som 70% av co2 utslippet fra produksjonen av betongen blir absorbert