Recon mur som flomsikring / flomvern

Recon murer kan benyttes til flomsikring, kaier, flomvern, kulverter og andre lignende bruksområder i vann. Våre geoteknikere spredt over hele verden kan hjelpe med dine utfordringer. Så enten om du jobber i et konsulentfirma, for en Kommune, for staten eller i privat bedrift kan vi bistå. Kontakt oss for å få mer informasjon.